Strategische uitdaging

Een voorbeeld van een strategische uitdaging uit een eerdere Journey naar Afrika

De Journey naar en in een West Afrikaans land is een essentieel onderdeel van het GameChangers in Health programma. Het biedt de mogelijkheid om buiten je eigen context en comfortzone te werken aan je eigen leerdoelen. Het biedt ook de mogelijkheid om bij te dragen aan een issue binnen de gezondheidszorg in een ontwikkelingsland. En in die combinatie leer je over een andere cultuur en kun je tijdens het werken in een gemengde denktank nieuw gedrag uit proberen in lijn met je leerdoelen.

Om deze Journey voor te bereiden gaan 1 of 2 facilitators vooraf ter plaatste in gesprek met de partner organisatie. We voeren intakegesprekken met de lokale deelnemers om hen leerdoelen helder te krijgen. We regelen alle logistiek. En we gaan in gesprek over de strategische issues die op de agenda staan voor de partnerorganisatie. Gezamenlijk met de partner organisatie bepalen we welke issues tijdens de Journey onder de loep genomen worden door gemengde teams van Nederlandse en lokale deelnemers.

Deze issues worden tijdens de Journey door de partnerorganisatie gepresenteerd aan de groep. Project teams worden samengesteld en zij gaan aan de slag met de vraagstukken. Er is volop tijd om inhoudelijk te brainstormen, discussiëren over het onderwerp en gelegenheid om in gesprek te gaan met stakeholders rondom het vraagstuk buiten de groep deelnemers. De week wordt afgesloten met een presentatie van de uitkomsten door alle projectteams. De kunst van luisteren, verbinden, doorvragen, verdiepen in een andere cultuur, geduld, omgaan met ‘verrassingen’ en nog veel meer komen volop aan de orde.

Hieronder een voorbeeld van een issue van een ruraal ziekenhuis waaraan in een eerder programma is gewerkt:

How to attract doctors to work at Bwiam hospital?

95% of the doctors who are educated in the Gambia stay in the urban area. For education and execution of health care the Gambia gets a lot of support from Cuba. Since 2017 less doctors are coming from Cuba and still most doctors stay in the urban area. This causes an increase shortness of medical staff in rural areas; at Bwiam hospital there are only two general doctors, both Cuban.

Questions:

  • What are the (inner) drives of medical students to become a doctor/health care worker?
  • How can the education system contribute to this issue?
  • How to make Bwiam hospital attractive for doctors (accommodation, incentives, work environment, basic equipment they work with, career development)
  • What kind of health staff does Bwiam hospital need (generalists, specialists, nurses, paramedics) and how is this related to the attraction?